Geen bedrijf is hetzelfde, ondernemingen verschillen enorm in aard, omvang en organisatie. Maar er zijn wel overeenkomsten tussen al die ondernemingen, zeker op het gebied van personeelszaken. Voor bedrijven zijn de omvang, kwaliteit en diversiteit van de arbeidsmarkt van levensbelang.

Direct naar: Ontwikkelingen
Direct naar: Human Capital in Kampen
Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen? 
Direct naar: Overige vestigingsfactoren

Ontwikkelingen
In specifieke delen van het bedrijfsleven zijn vacatures moeilijk te vervullen en sowieso wordt voor de komende jaren een tekort voorzien van technische professionals op HBO maar ook op MBO en VMBO niveau. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen (zie ook www.sterktechniekonderwijs.nl).  Kampen wordt gedefinieerd als ‘stad met een sterke maak-industrie’, hierdoor zijn technische professionals op alle niveaus welkom en goed inzetbaar in het bedrijfsleven.  

De vraag naar producten en diensten verandert snel. Dat vraagt om een flexibele organisatie die kan krimpen en groeien. De huidige arbeidsvoorwaarden van bestaand personeel sluit niet altijd meer aan bij de marktwaarde van de professionals.

De vraag naar hoog opgeleide specialisten is nog steeds hoog. Veel van de huidige werkloze arbeidskrachten zijn langdurig werkeloos en hebben niet de competenties om te voldoen aan de vraag van bedrijven. Het aanbod van arbeid sluit op dit moment daarom niet goed aan op de vraag.

Inspelen op ontwikkelingen
Om het kennisniveau van medewerkers op peil te houden, moet worden geïnvesteerd in permanente scholing. De instroom van jong talent blijft belangrijk voor ondernemers. Het is daarom slimmer in een regio te ondernemen waar nog demografische groei wordt gerealiseerd dan in een krimpregio met vergrijzing en ontgroening. Om het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden, is een goede relatie tussen uw bedrijf en opleidingsinstituten noodzakelijk.

Human capital in Kampen
De arbeidsmoraal in Regio Zwolle is hoog en de toegevoegde waarde per medewerker ligt hier boven het landelijk gemiddelde. En dat draagt bij aan het economische succes van de regio. Op korte afstand vind je in Zwolle, Meppel en Dronten diverse HBO-opleidingen en in Zwolle MBO-instellingen welke zorgen voor goed opgeleide medewerkers. En de mentaliteit van werknemers is prima: weinig ziekteverzuim en aanpakken! In alle opzichten een ondernemende stad dus en dat blijft voorlopig zo. Terwijl in de rest van Nederland de vergrijzing toeslaat, kent Kampen een groeiende beroepsbevolking.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/r.tameling@kampenpartners.nl

Lees meer over de volgende vestigingsfactor:
6. WERKLOCATIES
TERUG NAAR MENU

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media