Vestigingsfactoren

Vestigingsfactoren

Handige informatie, tips en inspirerende video's

Bent u op zoek naar een plek om uw bedrijf of onderneming te starten, te verplaatsen of uit te breiden? Dan is het goed om te kijken welke vestigingsfactoren daarbij belangrijk zijn. Wat vindt uw doelgroep belangrijk? Wat is beïnvloedbaar (door bijvoorbeeld de gemeente of provincie )? Wat is belangrijk voor uw personeel? En wat is onderscheidend of kan onderscheidend zijn ten opzichte van andere regio’s?

Direct naar: Vestigingsklimaat
Direct naar: Vestigingsfactoren
Direct naar: Inspirerende video's
Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen?
Direct naar: Hoofdmenu

Vestigingsklimaat
Het vestigingsklimaat is het geheel van factoren in de omgeving van een bedrijf of van een burger die maken dat een organisatie of persoon zich graag in die gemeente vestigt en/of gevestigd blijft. Verschillende vestigingsfactoren spelen hierbij een belangrijke rol spelen. Elk bedrijf of burger kan hierbij zijn eigen voorkeuren hebben.

Graag helpen we u een handje op weg door middel van dit deze online handleiding met informatie, tips en inspirerende video's. We zetten een aantal vestigingsfactoren op een rij die wij regelmatig tegenkomen in onze gesprekken met de bedrijven en de burgers en komen ondernemers aan het woord. We wensen u veel succes met het bepalen van de juiste vestigingsplaats voor uw bedrijf!

Lees meer over de volgende vestigingsfacoren: 

1. Geografische ligging en bereikbaarheid
2. Samenwerking en kennis spillover
3. Contact tussen gemeente en bedrijfsleven
4. Quality of life
5. Personeel
6. Werklocaties


Bekijk hier nog twee inspirerende video's: 
Praktijktips van collega’s Casus: vestigingslocatie Kampen
Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.

TERUG NAAR MENU
Lees verder

1. Geografische ligging en bereikbaarheid

Het is van belang dat klanten, leveranciers en medewerkers zich op verschillende manieren en efficiënt naar hun kantoor kunnen of bedrijf kunnen bewegen. Leveranciers en klanten hebben behoefte aan goede en snelle wegenstructuren en medewerkers willen hun eigen vervoersmiddel kunnen kiezen zoals de auto, fiets en/of het openbaar vervoer.

Direct naar: Geografische ligging en bereikbaarheid van Kampen

Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen?

Direct naar: Overige vestigingsfactoren


De geografische ligging van een plaats is daarom een belangrijke vestigingsfactor. Het is een vast gegeven en dus niet beïnvloedbaar. Anders is dat met de bereikbaarheid. Wel is een gemeente met haar bereikbaarheid in belangrijke mate afhankelijk van de aanwezigheid van een goede infrastructuur, zowel kwalitatief (ZOAB of zandweg?) als kwantitatief (tweebaans of tienbaans?). Gemeenten en provincies kunnen hier enige invloed op uitoefenen. De infrastructuur kan tweeledig worden beschreven, namelijk de externe infrastructuur (landelijke en regionale verbindingen) en de interne infrastructuur (de infrastructuur binnen de gemeentegrenzen, onder andere het gemeentelijke wegennet)

Let dus, afhankelijk van het type bedrijf dat u heeft, op zaken als goede bereikbaarheid middels autowegen, spoorwegen, fietspaden of de bereikbaarheid van een luchthaven. En kijk hierbij niet alleen naar de afstand in kilometers, maar vooral in tijd (niet: er staat 5 kilometer file, maar: 10 minuten vertraging).


Geografische ligging en bereikbaarheid van Kampen

Kampen is centraal gelegen. Op een knooppunt tussen de Randstad en Noord en Oost Nederland. Ook Duitsland is vlakbij. De gemeente Kampen ligt midden in een gebied van wegen, waterwegen en spoorwegen. Aan de N50, de IJssel, de Hanzelijn en de tram naar Zwolle. De wegen N50 en A28 worden de komende jaren verbreed. En door de komst van de Hanzelijn is Amsterdam tegenwoordig nog maar een uur reizen.De Port of Zwolle verbindt de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. Nederland wordt meer en meer een logistiek knooppunt in de wereld. Het vervoer over water, weg en spoor blijft nog steeds groeien. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend. Binnenvaart- en kustschepen van maximaal 2.500 ton bij een maximale diepgang van 3,5 meter, kunnen de havens bereiken. Via de binnenvaart is Port of Zwolle verbonden met Duitsland, Europa en Rusland. De vier afvaarten per week op terminals in Rotterdam verbinden Port of Zwolle met de rest van de wereld. De Port of Zwolle blijft zich ontwikkelen. Eén van de ambities is om in de toekomst schepen tot 4.000 ton te kunnen ontvangen in de Zuiderzeehaven.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.

Lees meer over de volgende vestigingsfacoren:

2. SAMENWERKING EN KENNIS SPILLOVER
3. CONTACT TUSSEN GEMEENTE EN BEDRIJFSLEVEN
4. QUALITY OF LIfE
5. PERSONEEL
6. WERKLOCATIES

TERUG NAAR MENU
Lees verder

2. Samenwerking en kennis spillover

Samenwerken is eigenlijk voor iedere moderne ondernemer noodzakelijk. Ook met de concurrent. Zo kun je kosten delen, beter blijven inspelen op trends en meer innovatieve producten en diensten leveren. En op die manier kunnen nieuwe markten worden aangeboord en omzetverhogingen worden gerealiseerd.

Ondernemers komen dan voor vragen te staan als:

Met wie wil ik samenwerken?
Hoe wil ik samenwerken?
Waar kan ik het beste samenwerken?

Kortgezegd:
Je kunt samenwerken met je collega’s (horizontale samenwerking), met ondernemers uit andere sectoren (verticale samenwerking) en met andere soorten organisaties (onderwijs en overheid).

Direct naar: Samenwerkingsvormen
Direct naar: Netwerken
Direct naar: Ecosysteem van bedrijven
Direct naar: Overige vestigingsfactoren
Hoe samenwerken? Daarvoor zijn allerlei vormen en structuren. Het begint bij een netwerkborrel en uiteindelijk kun je zelfs tot een fusie besluiten. Samenwerken doe je het liefst in een ecosysteem met zo min mogelijk schaalnadelen en zoveel mogelijk schaalvoordelen. Deze samenvatting is natuurlijk te kort door de bocht. Daarom staan we in de rest van dit hoofdstuk stil bij de verschillende onderdelen hieruit: de verschillende samenwerkingsvormen, netwerken en ecosystemen.

Samenwerkingsvormen

Er zijn tal van manieren voor ondernemers en organisaties om met elkaar samen te werken. Van vrijblijvend tot intensief, denk bijvoorbeeld aan: 
Gezamenlijke verbetering van secundaire processen Afzetsamenwerking Gezamenlijke verwerving van kennis, mensen en middelen Verticale productiesamenwerking Horizontale productiesamenwerking Co-makership Horizontale samenwerking, waarbij ook al vanaf de R&D wordt samengewerkt
Netwerken

Netwerkclubs
Netwerkclubs organiseren regelmatig zakelijke bijeenkomsten waar kennis gedeeld wordt of informele bijeenkomsten (zoals borrels) waar mensen elkaar leren kennen of bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Door deze bijeenkomsten te bezoeken sta je sterker als organisatie en breid je op een snelle en waardevolle manier je netwerk uit.

Netwerken in Kampen
Een overzicht van alle organisaties die in Kampen bijeenkomsten organiseren vindt u op https://bedrijveninkampen.nl/netwerk/. Kennisinstellingen
Het is verstandig om te kijken of er kennisinstellingen en/of opleidingsinstituten in de buurt zijn zoals universiteiten, hogescholen,  MBO opleidingen of vakscholen. Hier studeren en leren potentiële stagiaires of medewerkers. Daarnaast bieden kennisinstellingen of opleidingsinstuten in de buurt van uw organisatie of bedrijf nog meer voordelen. Projecten of onderzoeken op kennisinstellingen worden vaak gecombineerd met de praktijk. Studenten kunnen werkzaamheden uitvoeren of vraagstukken behandelen in een onderzoek waar u niet aan toe komt. Ook is er vaak een mogelijkheid om gastcolleges te geven. Met gastcolleges ontstaat de mogelijkheid om uw organisatie of bedrijf te positioneren bij een groep potentiële starters en het houdt uw eigen kennis op peil door bezig te zijn met de nieuwste ontwikkelingen en te horen wat de studenten bezighoudt.

Schaalvoordelen
Vanuit de human capital theorie zorgt concentratie van bedrijven voor een snellere overdracht van kennis en ideeën. Met een mooi woord noemen we dat ‘kennis spillover’. Steden en regio’s met een hoge concentratie van bedrijven en hoogopgeleide inwoners profiteren van een hogere productiviteit, hogere consumptie en meer economische dynamiek door startende bedrijven. Anderzijds: hoe groter een stad, hoe hoger de huurprijzen voor kantoren, lonen voor werknemers en hoe langer de files. Om nog maar te zwijgen van schaalnadelen als milieuvervuiling, criminaliteit en andere leefbaarheidsproblemen. Het is voor ondernemers dus belangrijk om een zorgvuldige afweging te maken: op welke plek heb ik het minste last van schaalnadelen, maar profiteer ik het meest van schaalvoordelen, zoals die van ‘kennis spillover’?Ecosysteem van bedrijven

De meeste mensen kennen Silicon Valley wel. Het is een plek vlakbij San Francisco waar veel technologiebedrijven zijn gevestigd. Denk aan Facebook, Google, IBM en Apple. Silicon Valley is typisch een gebied met een innovatief karakter. Als bedrijf is het heel goed om op een dergelijke plek gevestigd te zijn, omringt door organisaties die innovatie hoog in het vaandel hebben staan. En het is eventueel mogelijk om met deze organisaties samen te werken.

In Nederland zijn er verschillende regio’s waar zulke ecosystemen werken. Een aantal voorbeelden:

Brainport
In het zuiden van Nederland liggen de Technische Universiteit van Eindhoven en verschillende innovatieve multinationals, zoals Philips en DSM. Dit gebied wordt Brainport genoemd.

Food Valley
Met de universiteit van Wageningen en voedingsconcern FrieslandCampina als middelpunt werkt Midden Nederland samen aan de innovatie van voedingstechnologie. In de Regio FoodValley is ook een samenwerking tussen allerlei ICT-bedrijven, onderwijsinstellingen en ICT-professionals. Het doel van dit ondernemersnetwerk ICT Valley is onder andere kennisuitwisseling te faciliteren door mensen bij elkaar te brengen.

Regio Zwolle
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten. Verdeeld over vier provincies. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle niveau. Kampen is een van die gemeenten en is een van de meest actieve partners in dit samenwerkingsverband. De bevolking in deze regio kenmerkt zich door haar mate van hoge betrokkenheid, nuchterheid en aanpakkersmentaliteit. Staat open voor nieuwe ontwikkelingen om zo nieuwe kansen te creëren.

In de Regio Zwolle wordt vooral gezocht naar cross-overs tussen verschillende sectoren. Regio Zwolle laat zich graag voorstaan op haar diversiteit. Waarbij de sectoren Agri&Food, Vrijetijdseconomie, Health, Kunststoffen en Logistiek sterk vertegenwoordigd zijn. Deze vijf sectoren maken van de Regio Zwolle een welvarende regio. En die welvarendheid staat aan de basis van nog een bloeiende sector: de creatieve industrie. Gezamenlijk vormen ze een bruisend geheel dat de aanjager is voor succesvolle toegepaste innovatie. Meer informatie over Regio Zwolle vindt u op: https://regiozwolle.info/.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.

Lees meer over de volgende vestigingsfacoren:

3. CONTACT TUSSEN GEMEENTE EN BEDRIJFSLEVEN
4. QUALITY OF LIfE
5. PERSONEEL
6. WERKLOCATIES

TERUG NAAR MENU
Lees verder

3. Contact tussen gemeente en bedrijfsleven

Hoe belangrijk is het dat er goed contact is tussen de gemeente en het bedrijfsleven? Wanneer heeft een bedrijf de gemeente nodig of komt een organisatie gewild of ongewild in aanraking met de gemeente en hoe belangrijk is het om de juiste ingang te weten?

Ondernemers komen geregeld met de gemeente in contact: voor een nieuwe vestiging, een uitbreiding van het bedrijfspand (waarbij eventueel een bestemmingsplanwijziging nodig is), lokale lasten, arbeidsvraagstukken, aanbestedingen, bedrijfsvraagstukken of gewoon iets simpels als het los liggen van een stoeptegel.

Direct naar: Wat doet de gemeente Kampen voor uw bedrijf?
Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen?
Direct naar: Overige vestigingsfactorenHet is goed om u te laten informeren over de faciliteiten die de gemeente biedt. Is er één contactpersoon of meerdere medewerkers die u op weg kunnen helpen? Kan de gemeente u bijstaan bij het verkrijgen van goed personeel? Wil de gemeente uw bedrijf helpen groeien door opdrachten te geven of uw bedrijf promoten in het land? Het is iets wat niet vaak 'on top of mind' is bij ondernemers maar het is wel heel waardevol.

Wat doet de gemeente Kampen voor uw bedrijf?

Eén contactpersoon:
Binnen de gemeente Kampen zorgt het team economische zaken dat u op weg geholpen wordt met uitéénlopende vragen. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met Wout Ritsema, vast contactpersoon bij de gemeente Kampen. Belangrijk is dat u kunt acteren waarin uw kracht ligt. Wij noemen dat ook wel ontzorgen van de ondernemer. Of u nu een vraag heeft over nieuwe vestiging of arbeidsvraagstukken, het team economische zaken staat altijd voor u klaar en zorgt dat u een antwoord krijgt.

Online aanwezigheid:
Om alle ondernemers uit de gemeente Kampen te voorzien van de benodigde, belangrijke en vooral handige informatie heeft Kampen Partners in samenwerking met ondernemerskoepel de Hanze de website www.bedrijveninkampen.nl ontwikkeld en gelanceerd.

Aanbestedingen en samenwerking:
De gemeente Kampen probeert haar opdrachten zoveel mogelijk aan te besteden bij de Kamper ondernemers. Dat versterkt de lokale economie en zorgt voor minder verkeer. Ook onderling stimuleert de gemeente deze insteek. Daarnaast worden er regelmatig ondernemersbijeenkomsten belegd zoals ondernemersraden, koffiemomentjes en een feestelijk business event zodat bedrijven elkaar nader kunnen leren kennen met mooie samenwerkingsresultaten.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.

Lees meer over de volgende vestigingsfacoren:

4. QUALITY OF LIfE
5. PERSONEEL
6. WERKLOCATIESTERUG NAAR MENU
Lees verder

4. Quality of life

Gerard Marlet, auteur van het proefschrift ‘De Aantrekkelijke Stad’ en 'de Woonatlas', heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het belang van woonattracties in een stad. Een ondernemer met personeelszorgen is extra alert op deze vestigingsfactor. Want een bedrijf vestigt zich dan het liefst in een stad en regio die werknemers beschikbaar heeft en woonattracties voor werknemers biedt. In dit hoofdstuk dan ook het antwoord op de vraag: waarom willen mensen wel in de ene stad wonen en niet in de andere?

Direct naar: Woonattracties
Direct naar: Hanzestad Kampen
Direct naar: Beleef Kampen
Direct naar: Wonen in Kampen
Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen
Direct naar: Overige vestigingsfactoren

Woonattracties
Volgens de theorie van Marlet wordt de aantrekkingskracht van een stad vooral bepaald door de aanwezige woonattracties en de beschikbaarheid van werk in de regio. Woonattracties zijn locatiegebonden voorzieningen in of kenmerken van een stad waarmee mensen bij hun woonbeslissing rekening houden. Het zijn ook collectieve goederen: alle mensen en bedrijven in een stad kunnen ervan genieten. Marlet onderscheidt drie schaalniveaus van woonattracties: woning en woonomgeving, stedelijke attracties en de omgeving van de stad.

Belangrijkste aspecten quality of life
Uit het onderzoek bleek, dat zes woonattracties meetbaar samenhangen met het woongedrag van huishoudens:
Het aanbod podiumkunsten De culinaire kwaliteit van restaurants in de stad De aanwezigheid van een historische binnenstad De bereikbaarheid van natuur De aanwezigheid van een succesvolle profvoetbalclub Hanzestad Kampen
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat Kampen op veel maar niet op alle fronten hoog scoort. Als dat zo zou zijn, hadden we de meest aantrekkelijke stad van Nederland. Hoewel Kampen volgens veel inwoners inderdaad de beste stad van Nederland is, zijn er objectief gezien wel enkele punten die nog beter kunnen. Zo hebben we nog geen topvoetbalclub in de eredivisie (al timmeren amateurverenigingen als DOS, Go-Ahead en KHC en IJVV in IJsselmuiden hard aan de weg) maar...in Hanzestad Kampen is het aangenaam wonen. Kampen ligt centraal in Nederland. En ook Duitsland is met de auto slechts een uur rijden. De stad heeft een dorps karakter maar met alle gewenste voorzieningen die u zoekt in uw woonplaats. De binnenstad van Kampen is als een openluchtmuseum. Talloze monumentale panden herinneren aan het rijke verleden van de stad. Het winkelaanbod is divers. Van kleine speciaalzaken tot de grotere ketens. U hoeft de stad niet uit.
Beleef Kampen
Een avond uit in Kampen? Naast de vele terrasjes, cafes en restaurants heeft de stad ook een stadsgehoorzaal, bioscoop en muziekpodia als 't Ukien, en Music Club Kampen. Rondom de stad bevindt zich zeer gevarieerde natuur als bos, polder, het nationaal landschap de IJsseldelta en het Ketelmeer. De omgeving van Kampen is Nederland in het klein. Daarnaast biedt Kampen een zeer ruim aanbod van onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op www.scholenopdekaart.nl vind u hierover alle informatie.Door het rijke verenigingsleven in Kampen is er altijd wel wat te doen in de stad. Voor zowel jong als oud zijn er leuke verenigigngen om bij aan te sluiten. Dé manier om (nieuwe) contacten te leggen.

Wonen in Kampen
Bent u op zoek naar een (nieuwbouw) woningen in een van de woonwijken? Of heeft een monumentaal pand in de binnenstad uw voorkeur? De bonus als je het hebt over wonen in Kampen: ten zuidwesten van Kampen ontstaat, door de aanleg van het Reevediep, ruimte voor een nieuw woongebied. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterlandschappen zorgt voor een plus ten opzichte van andere plannen. Het is de bedoeling dat er in Reeve 600 woningen komen. Reeve ligt relatief dicht bij Kampen en de grotere stad Zwolle en centraal ten opzichte van ontsluitingswegen. Kortom: Kampen heeft alles in zich om fijn en comfortabel te wonen.Kijk voor meer informatie over wonen in Kampen op: www.heerlijkwoneninkampen.nl of www.stad.kampen.nl. 

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/r.tameling@kampenpartners.nl.

Lees meer over de volgende vestigingsfacoren:

5. PERSONEEL
6. WERKLOCATIES

TERUG NAAR MENU
Lees verder

5. Personeel

Geen bedrijf is hetzelfde, ondernemingen verschillen enorm in aard, omvang en organisatie. Maar er zijn wel overeenkomsten tussen al die ondernemingen, zeker op het gebied van personeelszaken. Voor bedrijven zijn de omvang, kwaliteit en diversiteit van de arbeidsmarkt van levensbelang.

Direct naar: Ontwikkelingen
Direct naar: Human Capital in Kampen
Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen? 
Direct naar: Overige vestigingsfactoren

Ontwikkelingen
In specifieke delen van het bedrijfsleven zijn vacatures moeilijk te vervullen en sowieso wordt voor de komende jaren een tekort voorzien van technische professionals op HBO maar ook op MBO en VMBO niveau. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen (zie ook www.sterktechniekonderwijs.nl).  Kampen wordt gedefinieerd als ‘stad met een sterke maak-industrie’, hierdoor zijn technische professionals op alle niveaus welkom en goed inzetbaar in het bedrijfsleven.  

De vraag naar producten en diensten verandert snel. Dat vraagt om een flexibele organisatie die kan krimpen en groeien. De huidige arbeidsvoorwaarden van bestaand personeel sluit niet altijd meer aan bij de marktwaarde van de professionals.

De vraag naar hoog opgeleide specialisten is nog steeds hoog. Veel van de huidige werkloze arbeidskrachten zijn langdurig werkeloos en hebben niet de competenties om te voldoen aan de vraag van bedrijven. Het aanbod van arbeid sluit op dit moment daarom niet goed aan op de vraag.

Inspelen op ontwikkelingen
Om het kennisniveau van medewerkers op peil te houden, moet worden geïnvesteerd in permanente scholing. De instroom van jong talent blijft belangrijk voor ondernemers. Het is daarom slimmer in een regio te ondernemen waar nog demografische groei wordt gerealiseerd dan in een krimpregio met vergrijzing en ontgroening. Om het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden, is een goede relatie tussen uw bedrijf en opleidingsinstituten noodzakelijk.

Human capital in Kampen
De arbeidsmoraal in Regio Zwolle is hoog en de toegevoegde waarde per medewerker ligt hier boven het landelijk gemiddelde. En dat draagt bij aan het economische succes van de regio. Op korte afstand vind je in Zwolle, Meppel en Dronten diverse HBO-opleidingen en in Zwolle MBO-instellingen welke zorgen voor goed opgeleide medewerkers. En de mentaliteit van werknemers is prima: weinig ziekteverzuim en aanpakken! In alle opzichten een ondernemende stad dus en dat blijft voorlopig zo. Terwijl in de rest van Nederland de vergrijzing toeslaat, kent Kampen een groeiende beroepsbevolking.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/r.tameling@kampenpartners.nl. 

Lees meer over de volgende vestigingsfactor:
6. WERKLOCATIES
TERUG NAAR MENU
Lees verder

6. Werklocaties

Een prettige en representatieve werkomgeving is belangrijk voor vrijwel alle ondernemers. Een goede arbeidsmarkt, een gezonde werkomgeving en voldoende faciliteiten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk) zijn hierbij van belang. Werknemers willen graag goed voor hun personeel zorgen en een gezonde omgeving bieden om in te werken maar ook om te wonen. 

Direct naar: Representatieve werkomgeving
Direct naar: Bedrijventerreinen in Kampen
Direct naar: Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Kampen?
Direct naar: Hoofdmenu

Hoe kan een gemeente hierin bijdragen?
Een gemeente kan hier aan bijdragen door een prettige en representatieve werkomgeving aan te bieden met veel faciliteiten en kantoorpanden te bouwen op goede bereikbare locaties, dichtbij een wegen- of spoornetwerk. Daarnaast is veiligheid belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van parkmanagement. Dat biedt veel voordelen, de bedrijfsomgeving is dan vaak schoon, heel en veilig. 

Collectief inkopen levert kostenvoordeel op
Door collectief in te kopen kunnen ondernemers kunnen zich focussen op ondernemen. Op een bedrijventerrein met parkmanagemnt zorgt de parkmanager voor besparing van tijd en geld. Zo levert de deelname aan het keurmerk 'Veilig Ondernemen' niet alleen een betere werkomgeving op, maar ook forse besparingen op verzekeringspremies en behoud van de waarde van een bedrijfspand.

Energiezuinig pand
Bij het kiezen van een pand is het goed om ook te kijken naar de energiezuinigheid van een pand. Is het pand goed geïsoleerd en is het pand zodanig vormgegeven dat er gebruik wordt gemaakt van daglicht? Tenslotte is het uiteraard ook verstandig om met zonne-energie te werken door zonnepanelen te plaatsen.

ICT-ondersteunende infrastructuur
ICT-ondersteunende infrastructuur is per gemeente verschillend. Het is belangrijk om te kijken of een gemeente dit goed geregeld heeft. Bekijk of er in een gemeente glasvezel wordt aangeboden of dat er andere goede infrastructuur voor snel internet beschikbaar is.

Bedrijventerreinen in Kampen
In Kampen vind je zeven bedrijventerreinen, allen geheel voorzien van glasvezelverbindingen. Ieder bedrijventerrein heeft zo zijn eigen identiteit. Op Bedrijvenpark Rijksweg 50 vindt u een betaalbare kavel op een gunstig gelegen locatie. Bedrijven in de industrie, groothandel en logistiek vinden hier de perfecte vestigingsplaats voor hun onderneming. Het Melmerpark is daarnaast een bruisend bedrijvenpark. Dankzij de gevarieerde samenstelling van winkels, restaurants en sport is er continu aanloop van consumenten.De Zuiderzeehaven is een modern bedrijventerrein van zo’n 50 ha. Het is geschikt voor bedrijven t/m milieucategorie 5.2. Driekwart van het terrein ligt aan de haven, die aansluit op de hoofdvaarweg van de IJssel. En dichtbij de kern van IJsselmuiden ligt het moderne tuinbouwgebied Koekoekspolder. Een gebied met tuinbouwtraditie, diversiteit en goede klimatologische omstandigheden. Verder zijn er ook vestigingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen Haatland, Haatlandhaven, Spoorlanden en Zendijk.Op twee bedrijventerreinen is een parkmanagementvereniging zeer actief. De kosten worden betaald uit de reclamebelasting zodat het free-riders effect achterwege blijft. Ieder bedrijf dat reclame aan zijn pand heeft, betaalt een beperkt bedrag aan reclamebelasting. Dit geld wordt besteed aan diverse faciliteiten die de parkmanagementvereniging, samen met u als ondernemer, zelf bepaalt. Voordelen van dit parkmanagement is dat er veel collectieve zaken zijn georganiseerd, bijvoorbeeld beveiliging, goedkope energie, BHV maar ook de organisatie van eventuele evenementen. En niet onbelangrijk: de kwaliteit van het gehele gebied blijft op langere termijn gewaarborgd. 

Klik hier voor meer informatie over de verschillende sectoren en bedrijventerreinen in Kampen.

Interesse in het vestigen van uw bedrijf in Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/r.tameling@kampenpartners.nl.

Terug naar hoofdmenu:

TERUG NAAR MENU
Lees verder

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media