Wie zijn wij?

De VVBK is een belangenvereniging van vastgoedeigenaren in de binnenstad van Kampen. Het bestuur komt op voor de belangen van de pandeigenaren. In het bestuur van de VVBK hebben eigenaren van panden in de binnenstad zitting. Het VVBK-bestuur bestaat momenteel uit Peter Dekker (voorzitter) en Renko van Bodegraven (penningmeester), het secretariaat wordt verzorgd door Marjolijn Lorist.


Wat doet de VVBK?

De VVBK werkt nauw samen met de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen aan een economisch aantrekkelijk en vitale binnenstad. Doel van de VVBK is om daarin op te komen voor de belangen van pandeigenaren en de waarde van het onroerend goed op peil te houden en waar mogelijk te versterken. Samenwerking tussen pandeigenaren, ondernemers en gemeente Kampen leidt ertoe dat kennis en krachten worden gebundeld en dit doel concreet handen en voeten wordt gegeven. Maatregelen waarvoor de VVBK zich sterk maakt zijn bijvoorbeeld:

  • Het actief meedenken en meedoen aan de strategie voor een vitale binnenstad;
  • Een actieve aanpak van leegstaande panden in de binnenstad, zowel door tijdelijke oplossingen als door gerichte invulling van panden met nieuwe ondernemers; De VVBK neemt actief deel in de organisatie van de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen. Vertegenwoordigers van de VVBK zijn betrokken in diverse werkgroepen. Meer informatie hierover is te vinden op www.bedrijveninkampen.nl/binnenstad
  • Meer sfeer en beleving in de binnenstad, zodat er meer bezoekers komen en daarmee ook de waarde van het onroerend goed een positieve impuls krijgt.
  • Het opkomen voor de belangen van pandeigenaren richting gemeente als het gaat om openbare zaken als onderhoud, parkeren, nieuwe winkelontwikkelingen, enzovoorts.
  • Het via nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten informeren van pandeigenaren over belangrijke ontwikkelingen in de binnenstad van Kampen, zodat pandeigenaren op de hoogte zijn van kansen en bedreigingen die zich voordoen en hierop kunnen inspelen.

 

Voordelen lidmaatschap

Met uw lidmaatschap krijgt u o.a.: 

  • Inspraak middels uw stem tijdens onze vergaderingen; 
  • De agenda en de acties die wij uitvoeren, in samenwerking met gemeente, Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (BMK) en de Binnenstad Ondernemers Kampen (BOK); 
  • Beleidsdocumenten betreffende de binnenstad;
  • Blijk van draagvlak vanuit vastgoedeigenaren;
  • Voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals verduurzaming met rendement, effectieve aanpak van de leegstand, gevolgen nieuwe Omgevingswet voor pandeigenaren, gebruik van subsidies, enz.

 

Hoe kunt u lid worden?

U kunt eenvoudig lid worden van de VVBK door zich hiervoor schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de vereniging via: administratie@ijsselborgh.nl of door het inschrijfformulier aan het secretariaat toe te zenden.

De contributie per jaar bedraagt slechts 50 EUR (excl btw)

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media