Drie sectoren krijgen onze specifieke aandacht:

Logistiek
De logistiek is een kansrijke sector, omdat de ligging van Kampen bijzonder gunstig is. De centrale ligging, goede bereikbaarheid, goede (betaalbare) bedrijventerreinen en kantoorlocaties en betrouwbare arbeidskrachten zorgen voor een aantrekkelijke locatie voor het bedrijfsleven. De Regio Zwolle is één van de belangrijkste knooppunten van Nederland en speelt een betekenisvolle rol in de doorvoer van handel naar de rest van Europa. Deze combinatie maakt de omgeving voor bedrijven in de Regio Zwolle de ideale locatie! Andere sectoren profiteren indirect en direct mee van een sterke logistieke sector.  

Vrijetijdseconomie
De rijkdom van landschap en cultuurhistorie van Kampen zijn niet te onderschatten. Dat brengen we graag voor het voetlicht. We doen dit op verschillende terreinen. Zo stimuleren we onder meer de samenwerking tussen partners bij het maken van toeristische arrangementen, om uitgaven van bezoekers te vergroten en meer bezoekers naar Kampen te trekken. Daarnaast kijken we welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe verblijfsaccommodaties.

Agrarische sector
De agrarische sector ondergaat grote veranderingen door schaalvergroting en mechanisatie van het productieproces. Deze veranderingen bieden ook kansen om de landbouw in Kampen sterk te houden. We gaan onder andere onderzoek doen naar duurzaamheidmaatregelen in de Koekoekspolder zoals uitbreiding aardwarmte en zonnevelden.


Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media