De arbeidsmarkt verandert. Er is een tekort aan vakbekwaam personeel, en die aantallen lopen steeds verder op. Minder instroom van schoolverlaters is één boosdoener. Maar ook vraag en aanbod is, door 'verkeerde' opleidingen, steeds minder in evenwicht. Dat betekent dat steeds meer vakmensen zich zullen (moeten) laten omscholen en compleet ander werk moeten zoeken. Daarnaast biedt de krapte op de arbeidsmarkt ook kansen voor mensen met 'een vlekje', voor mensen met 'een verhaal'; voor al die mensen (bijna 900) die binnen de gemeente Kampen nu nog een uitkering ontvangen. Om in de woorden van wethouder Jan Peter van der Sluis te blijven: 'Als je werk hebt, doe je mee!'

pdfLees het volledige verslag

pdfBekijk de resultaten van de Mentimeter peiling

Stand van zaken: ondernemersplan

Naar aanleiding van de drie goed bezochte Ondernemersraden dit jaar, waarbij alle ondernemers uit de gemeente Kampen waren uitgenodigd om samen met de gemeente na te denken en te spreken over wat beter moet en kan in Kampen is er door de ondernemers een concept Ondernemersplan opgesteld voor de Gemeente Kampen. Bart-Jan Gardebroek, Jelle Weever, Hans Both, Nardus Koster en Frans van der Kolk gaan als ondernemersvertegenwoordigers dit op korte termijn samen met het college concretiseren. Wat doet de gemeente al? Wat gebeurt nog onvoldoende en bovenal onder welke punten gaan de gemeente en ondernemers gezamenlijk de schouders zetten de komende periode? Deze vragen zullen worden beantwoord in de volgende Ondernemersraad. Inmiddels een instituut voor ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, bestuurders, ambtenaren en politici om samen het economische beleid voor Kampen richting te geven.

Vooruitblik: Ondernemersraad formule

Uit de evaluatie van de eerste Ondernemersraden bleek, dat het initiatief in een behoefte voorziet en veel enthousiaste reacties oplevert. Het bestuur van ondernemerskoepel De Hanze wil wel een aantal verbeteringen in de formule doorvoeren. De verplaatsing van het tijdstip naar eind van de middag bij de vorige sessie is daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast:
  • Minder hoge frequentie (2 x per jaar)
  • Minder vrijblijvend, meer vanuit representativiteit ondernemersorganisaties.
  • Opzet meer geïnspireerd op gemeenteraadsopzet: o.a. met achterbannen, voorbereidende sessies en besluitvorming.Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media