De Hanze presenteert Ondernemersplan voor Kampen

Ondernemerskoepel De Hanze heeft aan wethouders Meijering en Van der Sluis haar ‘Ondernemersplan voor Kampen’ overhandigd. In dit plan wordt onder meer voorgesteld om de bereikbaarheid te verbeteren door samen te investeren in infrastructuur, om met initiatieven aan de slag te gaan waarmee de klimaatdoelstellingen worden gehaald en een goed functionerend ondernemersloket te openen. Wethouder Meijering gaf direct aan hier graag samen met de ondernemers concrete plannen voor te maken bij de volgende Ondernemersraad.

Verlanglijstje

Het Ondernemersplan bevat 7 wensen voor versterking van het ondernemersklimaat in Kampen. De thema’s die de ondernemers belangrijk vinden zijn infrastructurele randvoorwaarden, menselijk kapitaal, energie, internationalisering & innovatie, rol van de lokale overheid, regionale samenwerking en promotie.

Ondernemersraad

De overhandiging vond plaats tijdens de Ondernemersraad Kampen over arbeidsmarkt, die plaatsvond op 10 september in het stadhuis. Deze bijeenkomst is een initiatief van ondernemerskoepel De Hanze, een samenwerkingsverband van ondernemersorganisaties ICK, VOC en OVK. De Hanze wordt ondersteund door Kampen Marketing en de Gemeente Kampen. De volgende sessie vindt plaats op 26 november. Meer informatie hierover verschijnt binnenkort op www.bedrijveninkampen.nl

Bijgevoegd: Foto overhandiging Ondernemersplan door vertegenwoordigers bedrijfsleven aan wethouders Gemeente Kampen

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media