Beste ondernemers,

In Kampen wordt actief samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is vorig jaar gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor de uitvoering is DTNP in de arm genomen, een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden.

Wij hebben u over de voortgang hiervan al enkele keren geïnformeerd en in februari van dit jaar digitale bijeenkomsten voor betrokkenen georganiseerd. Het commentaar en de opmerkingen die we hebben ontvangen zijn door ons verwerkt in de concep-ontwikkelingsstrategie voor de toekomst van de binnenstad. Hierin wordt voor zes deelgebieden omschreven hoe de binnenstad in de toekomst sterk en vitaal kan blijven, met als belangrijk speerpunt een actieve aanpak van de leegstand en meer sfeer en beleving in de binnenstad.

Daarbij wordt ingezet op vier onderdelen:
- (Grote) projecten aanpakken om ontwikkelingen gericht van de grond te krijgen;
- Geleidelijke transformatie stimuleren door barrieres weg te nemen;
- Heldere kaders stellen om duidelijkheid te bieden;
- Uitvoeringsprogramma maken zodat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren.

Voordat de concept ontwikkelingsstrategie in de gemeenteraad van Kampen wordt vastgesteld gaan we hierover graag opnieuw met u in gesprek.

Nadat de strategie is vastgesteld werken we aan een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan een digitale bijeenkomst in de binnenstad op maandag 14 juni om 19.30 uur. Daarin zal de ontwikkelingsstrategie nogmaals worden gepresenteerd en toegelicht.

De ontwikkelingsstrategie zal eveneens op onze projectwebsite (dtnp.nl/kampen) worden geplaatst. Ook kunt u hier een reactie achterlaten en vindt u bovendien meer informatie over het proces, de analyse en de deelnemende partijen.
Alle reacties worden verzameld en opgenomen in een reactienota die aan de concept ontwikkelstrategie wordt toegevoegd.

De presentatie zal online plaatsvinden. Het is daarom noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan per e-mail: stuurt u hiervoor uw naam en e-mailadres naar l.hoksbergen@kampenpartners.nl. U ontvangt vervolgens van ons kort voor de bijeenkomst een e-mailbericht met daarin een link voor het bijwonen van de door u gekozen presentatie:

Wij zien u graag op de bijeenkomst van 14 juni a.s.!

Met vriendelijke groet,

Bert Endedijk
Voorzitter Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media