Overijssel als de logistieke hotspot van Europa! Dat is waar het om draait op de Europese BreakBulk Beurs in Bremen. Een unieke samenwerking tussen de drie Overijsselse Ports (Twente, Zwolle en Deventer), provincie Overijssel, de Overijsselse bedrijven en Oost NL Zij hebben de handen in een geslagen om Overijssel op de logistieke kaart te zetten. Het doel is interesse te wekken van investeerders, nieuwe (handels)contacten op te doen en de kracht en potentie van Overijssel te laten zien.

Met een gezamenlijke stand wordt de sterke logistieke positie van Overijssel getoond en worden nieuwe contacten gelegd met bedrijven en havens in Europa en daarbuiten. De drie ports liggen zeer gunstig op de North Sea Baltic Corridor: de handelsroute tussen de zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en Bremen, Hamburg, Oost Europa en Scandinavië. Door de economische groei in Oost Europa is deze route volop in ontwikkeling. Ook biedt de stand een uitvalsbasis voor Overijsselse logistieke bedrijven om andere ondernemers en bestuurders te ontmoeten.

De BreakBulk Europe vindt van 29 tot en met 31 mei plaats in Bremen. Al meer dan een decennium fungeert BreakBulk Europe als netwerkhub voor professionals uit de logistieke branche die zaken willen doen in Europa! Hier ontmoeten 400 standhouders, verladers, transporteurs, cargo-eigenaren, expediteurs, havens en terminals en andere organisaties die betrokken zijn bij deze branche elkaar. Ook zijn er vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden.

Woensdag 30 mei vertrekken er twee bussen vanuit Zwolle en Twente richting Bremen. Ongeveer 60 genodigden uit het logistieke bedrijfsleven en andere belanghebbenden uit de provincie zullen ’s middags op de beurs zijn om inspiratie en nieuwe contacten op te doen. Aan het eind van de middag worden zij ontvangen in de stand van de drie Ports voor een netwerkborrel.

De provincie Overijssel, het logistieke bedrijfsleven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en de drie Overijsselse Ports werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, aan innovatie en verduurzaming van goederenvervoer en logistiek, aan het stimuleren van vervoer via water, aan een vitale logistieke arbeidsmarkt en (internationale) profilering. Kijk voor meer info op www.overijssel.nl/logistiek en op https://oostnl.nl/nl/BidbookPortsofOverijssel.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media