Beste ondernemer in de binnenstad,

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij een digitale informatiebijeenkomst over het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’.

In Kampen wordt hard samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. Met de opkomst van webwinkels en het wijzigend vestigingsgedrag van landelijke retailers heeft Kampen echter ook te maken met toenemende leegstand in de binnenstad. De noodzaak voor een structurele aanpak wordt steeds duidelijker. De aanhoudende coronacrisis versterkt dit.

De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is daarom gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor de uitvoering hebben wij DTNP in de arm genomen, een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden.

Samen met betrokkenen is de afgelopen maanden een eerste mogelijke blauwdruk voor de toekomst van de binnenstad gemaakt. Volgende stappen zijn een ontwikkelingsstrategie (waar gaan we heen?) en daarna een uitvoeringsprogramma (hoe gaan we te werk?) voor de komende jaren. Voordat deze vervolgstappen gezet worden, horen we graag wat u van deze blauwdruk vindt.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan een digitale bijeenkomst voor alle ondernemers in de binnenstad op woensdag 24 februari om 19.00 uur. Daarin zullen wij onze plannen aan u presenteren en met u bespreken.

Tijdens deze online-bijeenkomst geven wij eerst een korte presentatie, waarna u vragen kunt stellen en een eerste reactie kunt geven op de analyse en de (voorlopige) strategie. Na afloop van de presentaties zullen de stukken ook op onze projectwebsite (dtnp.nl/kampen) worden geplaatst. Ook kunt u hier een reactie achterlaten en vindt u bovendien meer informatie over het proces, de analyse en de deelnemende partijen.

Denkt u met ons mee? De presentatie zal online plaatsvinden. Het is daarom noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan per e-mail: stuurt u hiervoor uw naam en e-mailadres naar l.hoksbergen@kampenpartners.nl. U ontvangt vervolgens van ons kort voor de bijeenkomst een e-mailbericht met daarin een link voor het bijwonen van de door u gekozen presentatie:

Wij zien u graag op de bijeenkomst van 22 februari a.s.!

Met vriendelijke groet,

Bert Endedijk
Voorzitter Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media