Vrije tijd moet iedereen kunnen doorbrengen zoals hij/zij dit wil. Met het motto ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’ vraagt de Week van de Toegankelijkheid 2019 aandacht voor toegankelijk recreëren. Dit jaar wordt er met het thema toegankelijke natuur en cultuur extra veel aandacht gegeven aan natuurgebieden en musea. De Week van Toegankelijkheid wordt dit jaar georganiseerd van 7 t/m 11 oktober.

Veel gemeenten zetten al mooie stappen voor betere toegankelijkheid. Toch lopen mensen met een beperking nog te vaak op tegen belemmeringen om hun vrije tijd te kunnen besteden zoals ze dat zelf willen. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid en de testdag op woensdag 9 oktober brengen we toegankelijkheid onder de aandacht.

Waarom organiseert de gemeente Kampen dit?
De Gemeente Kampen doet mee met de Week van de Toegankelijkheid om toegankelijkheid en inclusie onder de aandacht te brengen bij inwoners en ondernemers. De gemeente is samen met ondernemers actief bezig de toegankelijkheid en inclusie van de stad de verbeteren. Hiernaast wil de gemeente laten zien welke locaties goed en welke minder goed toegankelijk zijn.

App Ongehinderd
De geteste locaties en gebouwen worden bijgewerkt in de app Ongehinderd waarin de gemeente een account heeft. Deze app is door iedereen vrij te downloaden en geeft inwoners en bezoekers aan de Gemeente Kampen een goed overzicht van de toegankelijkheid van de stad en gebouwen.

De deelnemers zijn
Wethouder, raadsleden, DT Leden gemeente Kampen, Leden van het Cluster MMB (inwoners van Kampen, welke georganiseerd zijn in het Cluster MMB), ondernemers Kamper Binnenstad (Citymarketing) en ambtenaren van het Sociaal Domein en RO. Aantal deelnemers 20-25 personen. Deze deelnemers worden gekoppeld aan een ervaringsdeskundige (in groepjes van b.v. 5 personen) zodat zij dit samen kunnen ervaren en hierover kunnen spreken.

Wat wordt er van de Ondernemers verwacht
Van de ondernemers wordt verwacht dat ze actief meedoen met het testen van toegankelijkheid. De locaties worden getest vanuit bijvoorbeeld een rolstoel zodat zelf ervaren kan worden wat toegankelijkheid betekend en hoe het voelt wanneer een locatie niet of slecht toegankelijk is. Naar aanleiding van de checklist en met behulp van een ervaringsdeskundige wordt er gekeken naar wat er niet klopt en wat verbeterd kan worden. De resultaten worden later bijgewerkt in de App Ongehinderd, waar de gemeente een account heeft. Eventueel kunnen ondernemers ook meedoen aan de belevingsrondleiding in het Stedelijk Museum, met verduisteringsbril (visueel beperkt).

Testdag woensdag 9 oktober
Locatie:“Gouden Zaal” Stedelijk Museum ,Oudestraat 133, Kampen.
Start: 13:00 uur opening, vanaf 12:45 uur inloop
Einde: Na belevingstocht en/of testen locatie en invullen testgegevens rond 16.00 uur.
Opgave: via w.scheffer@kampen.nl

Na de opening is er ook de mogelijkheid om in het Stedelijk Museum een beleving/rondleiding te doen met verduisteringsbril. Het Stedelijk museum biedt in de Week van de Toegankelijkheid de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om een bezoek te brengen en toch een impressie krijgen door o.a. begeleiding en spraak. Het museum wordt daarin ondersteund door Stichting KUBES Kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden, welke ervaring hebben om mensen met een visuele Handicap toch een museum bezoek te laten ervaren. Deze belevingstocht duurt ongeveer 1 uur.

Op dit moment blijft 30% van de mensen met een beperking thuis omdat zij niet weten waar zij terecht kunnen en omdat leuke, toegankelijke vrijetijdslocaties niet (goed) vindbaar zijn. Laten we dus samen toegankelijkheid onder de aandacht brengen.

Klik hier voor meer informatie over de week van de toegankelijkheid.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media