Met de laatste sessie van het Hanzeborden op 13 maart 2018 in de Stadsgehoorzaal, zijn mijn werkzaamheden in Kampen van start gegaan. Een mooier begin kan je je als binnenstadsmanager niet wensen. Dit Hanzeborden levert belangrijke agendapunten op voor de stad.  Met vele partijen waaronder ondernemers, vastgoedeigenaren, cultuur en andere betrokkenen zijn er tijdens het Hanzeborden, een tiental onderwerpen geformuleerd waar we met elkaar aan gaan werken. Want we willen allen een vitale, economisch sterke binnenstad, waar je als ondernemer een goede boterham kan verdienen en waar bezoekers graag vertoeven. Er is daarom ook gekozen voor de ‘recreatieve stad’ oftewel ‘de hartelijke hanzestad kampen’.

Kampen partners heeft veel actieve organisaties, stichtingen, individuen en andere partijen. Waarbij de een beter is georganiseerd dan de ander. Een van mijn taken is, het versterken van deze partijen en ze betrekken bij het collectief om de gezamenlijke ambities te bewerkstelligen. Waarbij geldt: het is in ieders voordeel te gaan samenwerken.

Initiatieven

Ik ben inmiddels op pad geweest met diverse ondernemers, vastgoedeigenaren, voorzitter ondernemersvereniging en kunstenaars. Zij hebben mij rondgeleid en voorgesteld aan de binnenstad. Door hun ogen en verhalen, krijg ik een beeld van de Binnenstad en wat er leeft. Het is belangrijk te weten welke initiatieven en ideeën er zijn voor de stad en te horen waar de energie zit.

Verbinden

Ik heb al vele enthousiaste mensen ontmoet die hun initiatief verder willen brengen. Door partijen met elkaar te verbinden en het eigenaarschap bij de initiatiefnemer te laten, bouwen we gezamenlijk aan het collectief. De een is nu eenmaal beter op inhoud, de ander op proces en de ander heeft weer een geweldig groot netwerk. De kracht van Kampen, zit ‘m in de mensen. Het gaat er om het vertrouwen in elkaar uit te spreken en in samenwerking aan de slag te gaan.

Contact
U kunt mij bereiken op aukje@kampenmarketing.nl Of telefonisch op 06 21 666 767

Volg al het nieuws van de binnenstad op twitter @binnenstadkmpn ‪‪

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media