De Industriële Club Kampen / IJsselmuiden zet zich in voor de collectieve belangen van de lokale ondernemers. Eén van de belangrijke aandachtsvelden is het verbeteren van de bedrijventerreinen in de gemeente Kampen. Zo heeft de IC zich beijverd voor de revitalisering van omgeving Ambachtsstraat.

We willen als verzamelondernemers meer. Op Haatlanden en RW50 bestaat nog geen camerabeveiliging. Het is een feit van algemene bekendheid dat camerabeveiliging minder onveiligheid en criminaliteit teweeg brengt. Maar hoe krijg je voldoende ondernemers zo ver om mee te betalen want met de terugtredende overheid kunnen we het als ondernemers vergeten dat de overheid de veiligheidsopgaaf verzorgt. Dus zullen we het zelf doen.

De IC wil voorkomen dat er free-riders zijn, zoals in het verleden in de binnenstad waar de landelijke ketens niet willen meebetalen aan de intocht van sinterklaas, want dat wordt toch wel verzorgd.

De IC overweegt concreet de gemeente voor te leggen om een bedrijfsinvesteringszone in te stellen dan wel een reclamebelasting op Haatlanden / RW50. Wat betekent dit? Dit zijn wettelijke instrumenten om met de pet rond te mogen gaan om vooraf vastgestelde doelstellingen te realiseren. In de binnenstad en op Melmerpark bestaat al een reclamefonds. De naam zegt het al. Iedere ondernemer met reclame op de gevel wordt aangeslagen voor een relatief klein bedrag. Veel kleine beetjes brengt een berg met geld. Collectiviteit loont dan want het ondernemersfonds heeft dan naar verwachting de middelen in handen om duurzaam camerabeveiliging op te zetten en als we de smaak te pakken hebben kunnen we als ondernemers meer voor elkaar betekenen.

De verwachting is dat najaar 2019 definitieve stappen zullen worden gezet. We zullen een prikkelende bijeenkomst gaan houden, waarschijnlijk op 17 september 2019 vanaf 16.30 uur. Hou de berichten in de gaten. Alle ondernemers zijn uitgenodigd, met name die welke onroerend goed in gebruik / eigendom hebben op Haatlanden en RW50.

Hans Both
Voorzitter IC Kampen

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media