Op bedrijvenpark RW50 loopt de pilot om via een integrale aanpak te komen tot een energieneutraal bedrijventerrein. Eerder dit jaar is door het parkmanagement een enquête verstuurd om de 0-situatie te bepalen en de behoefte in beeld te brengen. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in een overzichtelijke infographic. U kunt de volledige infographic desgewenst opvragen bij het parkmanagement.

Samen met alle andere input wordt dit verwerkt in een plan van aanpak met concrete maatregelen. Prioriteiten zijn o.a. energie, mobiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulariteit. Via deze nieuwsbrieven wordt u door de parkmanager op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media