Passie komt bij mensen recht uit het hart. “Passie verbindt de waarde aan de actie”. Dit geld ook voor ondernemerschap.In de publieke sector zijn professionals werkzaam die vaak vanuit passie voor hun beroep hebben gekozen. Of het nu de docent betreft die jonge mensen graag iets wil leren, de verpleegkundige die graag voor zieke mensen wil zorgen of de politieagent die graag voor een veilige leefomgeving zorgt; mensen zijn trots wanneer ze bezig zijn met de essentie van hun beroep. Vaak lopen professionals echter tegen een woud van regels, lijstjes, blauwdrukken en procedures aan. Procedures en regels die alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Sinds ik een aantal jaren ondernemer ben ervaar ik dat ik dit artikel ook had kunnen schrijven over ondernemers.

“Bureaucratieën zijn rationeel en efficiënt, en iedereen wordt op gelijke wijze behandeld,” stelde ik ook in mijn artikel. Bureaucratie zie ik ook als een uitstekend mechanisme tegen bijvoorbeeld dictatuur, vriendjespolitiek of willekeur. Helaas gaat er wel veel tijd verloren in de bureaucratische molen van de overheid. Deels door capaciteits- en/of kwaliteitsproblemen maar misschien zijn we ook wat te ver doorgeslagen in onze politieke neiging bureaucratisch sturing te geven aan processen en is er een wanverhouding ontstaan tussen verantwoording en verantwoordelijkheid. Misschien is de druk om aantoonbaar efficiënt en in juridische zin foutloos te werken zo groot geworden dat professionals en ondernemers meer dan hen en ons lief is bezig zijn verantwoording af te leggen in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen. Of om het populistisch uit te drukken: “zolang we tijgeren met papier, werken we niet”. Ondernemers willen vooruit. Vanuit passie en het zien van kansen. Laten we dat meer mogelijk maken. En ondernemers sneller van dienst zijn en meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Als de overheid er is voor haar burgers zou ze zich naar ondernemers toe vooral moeten inrichten op het faciliteren van hun passie voor ondernemen. Hoe kan de gemeente Kampen deze passie van ondernemers nog beter dienen?!

Bart-Jan Gardebroek
Ondernemer en eigenaar van BJG Groep
Voorzitter HanzeFest Kampen
Vicevoorzitter Sail Kampen

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media