De Industriële Club Kampen / IJsselmuiden (IC) is van oudsher de ondernemersvereniging die collectief de belangen van de bedrijven in onze gemeente oppakt. Je kunt dan denken aan het organiseren van interessante bijeenkomsten. Je kunt dan denken aan het oplossingsgerichte gesprek met de gemeente, bijvoorbeeld over de infrastructuur rond de gemeente, het handhavingsbeleid van de gemeente op bedrijventerreinen en bijvoorbeeld ook het gesprek over de noodzaak de bedrijventerreinen vitaal te houden.

Als IC beijveren we ons al lange tijd voor de revitalisering van bedrijventerreinen Haatlanden en Spoorlanden. Collectief kun je zaken oppakken zoals glasvezelontsluiting, camerabeveiliging, maar misschien ook wel groenvoorziening, afval en alternatieve energie. Anders dan bij nieuw uitgegeven bedrijventerreinen is op Haatland geen parkmanagement. Dat zou de IC graag helpen tot stand brengen. We denken in het klein te moeten beginnen; camerabeveiliging. Daar is iedere ondernemer namelijk bij gebaat en hoe meer bedrijven iets betalen, hoe eerder het wordt gerealiseerd.

De IC heeft het initiatief genomen voor een bijeenkomst voor ondernemers als opmaat naar meer collectiviteit. Op 6 mei 2019 heeft de IC samen met de VOC Kampen een themabijeenkomst gehouden bij At Sea. De vele aanwezigen werden bijgepraat over de energieopgaaf. Ook heeft een bankman uitgelegd dat ondernemers zich in Kampen zorgen moeten maken over de waardeontwikkeling van hun onroerend goed. Verder kreeg de wethouder economische zaken de kans om het gemeentelijke licht op deze ontwikkelingen te laten schijnen. De wethouder kreeg de kritische vraag hoe negatieve waardeontwikkeling zich verhoudt tot de ongeveer 20% belastingverhoging OZB voor bedrijven.

Als bestuur van de IC denken we dat we verder moeten gaan, namelijk een vorm van parkmanagement optuigen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Het gehouden event is mede mogelijk gemaakt door de provincie, door de ter beschikking gestelde subsidie Noaberschap.

Op 12 juni 2019 organiseert de IC, mede namens het verzamelde bedrijfsleven in Kampen een haringparty op het Van Heutszplein. Het ziet ernaar uit dat de opkomst overweldigend wordt. Houd de berichten in de gaten mocht je nog geen kaart bemachtigd hebben. Het belooft een heerlijk moment te worden om elkaar als ondernemers te ontmoeten.

Column: Hans Both, advocaat te Kampen, tevens voorzitter IC
Foto: Herman IJssel

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media