De afgelopen weken hebben we tijdens een viertal informatiebijeenkomsten in Regio Zwolle de belangstellenden vanuit onderwijs – gemeenten – provincies en bedrijfskringen bijgepraat. Wellicht was u aanwezig bij één van de informatiebijeenkomsten van de Human Capital Agenda. De belangrijkste aspecten van de presentaties even op een rij. Ook de basis presentatie is hier terug te vinden.

Hoe gaat de Human Capital Agenda een bijdrage leveren aan de groei?
Vanuit de Human Capital Agenda (HCA) zijn drie doelen geformuleerd:

  • Beschikbaarheid van goed opgeleide werknemers
  • Inclusiviteit: iedereen doet mee
  • Wendbaarheid, aanpassen aan de voortdurend wijzigende omstandigheden

Het programma van de HCA richt zich dus nadrukkelijk op alle (potentiële) werknemers in de regio. En niet alleen op de instroom van mensen die nu (nog) langs de kant staan of op inclusiviteit. De HCA wil via een vernieuwend en innovatief programma dat iedereen in de regio zich verder kan ontwikkelen, kan groeien en het aanwezig talent kan benutten. Als iedereen een stapje zet ontstaat er ruimte voor verdere groei voor iedereen.
In de regio zijn al vele mooie initiatieven. We zien echter dat de initiatieven elkaar kunnen versterken en beter bekend kunnen zijn bij werkgevers en (potentiële) werknemers. (Potentiële) werknemers die stappen willen maken weten niet hoe ze dat moeten doen. Waar ze terecht kunnen. Vanuit de Human Capital Agenda willen we een podium bieden aan alle mooie initiatieven die er al zijn. Zorgen dat de gezamenlijke inspanningen meer gaan opleveren dan de som der delen.

Hiervoor heeft de HCA een gezamenlijk communicatie platform ontwikkeld: 'Upgrade Jezelf in de regio Zwolle’ (vanaf 11 juni live). Een platform waar iedereen aan mee kan doen en gebruik van kan maken. Via Upgrade Jezelf in de regio Zwolle werken we aan de bekendheid van de mogelijkheden voor (potentiële) werknemers en werkgevers in onze regio en zorgen we voor de juiste ondersteuning daar waar dat gewenst is. Niet door het zelf te doen maar door verbinding te leggen met de juiste experts en coaches in het veld.

Om te borgen dat het platform van ons allemaal wordt is een Communicatie Coöperatie opgericht met betrokken partijen uit het veld: van Marketing Oost tot Werkbedrijf Regio Zwolle (UWV en gemeenten), en van de Regio Opleiders tot werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het Ontwikkelfonds
Er wordt een Ontwikkelfonds in het leven geroepen om werkgevers en werknemers financieel te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het geld is dus nadrukkelijk bedoeld voor het ontwikkelen, leren, opleiden van (potentiële) werknemers. Middelen voor het Ontwikkelfonds komen van 19 gemeenten uit de regio Zwolle. De Provincie verdubbelt dit bedrag in de komende vijf jaar. Daarnaast is een aanvraag voor de zogenaamde Regiodeal bij het kabinet in de maak. Naar verwachting komt hier in het najaar van 2019 uitsluitsel over. Bedrijven die deel willen nemen doen dat altijd via een 50 / 50 cofinanciering regeling (dus een onderneming dient zelf 50% van de ontwikkelfinanciering bij te dragen). Iedere euro komt tegemoet aan werkgevers, werknemers, werkzoekenden en starters. Op de websitewww.upgradejezelfregiozwolle.nl kunt u meer lezen over het Ontwikkelfonds Regio Zwolle die medio juni 2019 van start gaat. U kunt middels het contactformulier al uw belangstelling tonen.

Wie kunnen er gebruik van maken?
Op de website www.upgradejezelfregiozwolle.nl kan iedereen de actuele ontwikkelingen volgen. Vanaf medio juni verwachten we dat er via deze website kan worden ingeschreven op het fonds. Tot die tijd kunnen ondernemers hun belangstelling kenbaar maken en worden ze actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De aanvragen lopen via twee routes: 1) samenwerkingsverband of 2) via individuele werkgevers. 

KOERS-programma
We kiezen overkoepelend voor een lerend programma, waarbij Regio Zwolle functioneert als kraamkamer voor nieuwe inzichten, opschaalbare en doeltreffende methodes. Het gaat om Kiezen (K), Onderzoek (O), Experimenteren (E), Regelruimte (R) en Samenwerken (S). In samenwerking met kennisinstellingen als de Hogeschool Windesheim en regionaal georganiseerde sociale partners ontwikkelen we een Human Capital Monitor die tussentijds inzicht geeft in de Human Capital inspanningen en de resultaten op regio Zwolle niveau. In een van de volgende nieuwsbrieven volgt een update over het KOERS-programma.

Lancering RegioOpleiders
Een leven lang ontwikkelen krijgt een gezicht in de regio Zwolle. Op 11 juni wordt RegioOpleiders gelanceerd. RegioOpleiders is opgericht door vier Zwolse mbo-instellingen, vier Zwolse hbo-instellingen en vier leden van de NRTO, de overkoepelende belangenbehartiger van commercieel onderwijs in Nederland.
Meer weten? Neem contact op met RegioOpleiders.


Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media