Kampen heeft vanaf heden een binnenstadsmanager en een evenementencoördinator. De binnenstadsmanager gaat zich vooral richten op het versterken van de Kamper binnenstad als bruisend hart. De evenementencoördinator wordt een spil tussen evenementenorganisaties en de gemeente.

Binnenstadsmanager

Aukje Grouwstra uit Deventer is de nieuwe binnenstadsmanager van Kampen. Samen met ondernemers en pandeigenaren gaat zij de koers voor de binnenstad ontwikkelen en de acties die daar uit voort komen uitvoeren. Aukje zal ca. 1,5 dag in de week actief zijn met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders in en voor de binnenstad van Kampen. Ze gaat helpen met het uitwerken van initiatieven, de aanpak van leegstand en participatie en samenwerking bevorderen. De uitstraling en aankleding van de stad en de wijze waarop de stad en ondernemers zich presenteren aan klanten en bezoekers is ook een belangrijk aandachtspunt voor Aukje.

Aukje is naast omgevingsmanager ook beeldend kunstenaar en graficus. Ze heeft o.a. gewerkt in opdracht van de gemeente Den Haag als omgevingsmanager tijdens de verbouwing van de Haagse Markt en aan de vernieuwing van de Boeken & Antiekmarkt op het Lange Voorhout. In Deventer werkt ze aan diverse projecten op het snijvlak van ruimte & mensen, zoals het project ‘‘Inclusieve gebiedsontwikkeling Havenkwartier Deventer’ verbonden aan het platform ‘De Woonkeuken’ Provincie Overijssel, dat gaat over de transitie in vastgoed.

Evenementencoördinator

Atie Edink is benoemd tot evenementencoördinator. Hij gaat evenementenorganisaties helpen bij vergunningaanvragen, zodat de aanvragen goed en volledig voor beoordeling voorgelegd kunnen worden aan de gemeente. Met name het aspect veiligheid is erg belangrijk geworden bij de organisatie van een evenement. De nieuwe evenementencoördinator gaat ook onervaren organisatoren adviseren over andere onderwerpen die komen kijken bij het organiseren van een evenement, zoals bijvoorbeeld subsidies en logistieke zaken. De functie is in eerste instantie voor 1 jaar. Daarna wordt bekeken of er een toegevoegde waarde is voor verlenging.

Atie Edink is Kampenaar en bekend in de evenementenbranche. Hij heeft de nodige kennis en ervaring opgedaan bij evenementen als bij Sail Amsterdam, Sail Kampen, Kerst in Oud Kampen en Samenloop voor hoop.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media