Kampen Partners wil de stad en de gemeente Kampen vooruit brengen en zo mensen gelukkiger maken. We zijn ontstaan uit een bundeling van organisaties die zich inzetten voor de citymarketing, gastvrijheid en stedelijke economische ontwikkeling van Kampen. Binnenstadsmanagement speelt hierbij een belangrijke rol. De binnenstad van Kampen is immers het visitekaartje waarmee we onze profilering als hartelijke historische Hanzestad aan het water waarmaken.

Wij geloven dat marketing, branding en productontwikkeling bij elkaar horen en niet los van elkaar kunnen worden gezien.

integrale citymarketing jpeg

Onder Kampen Partners vallen de volgende werkorganisaties en samenwerkingspartners:

- bestuur, Kampen Marketing team en andere medewerkers

- Evenementen Platform Kampen (EPK)

- Tourist Info Kampen

- Ondernemerskoepel De Hanze

- Stuurgroep Binnenstadsmanagement


De stuurgroep Binnenstadsmanagement zet zich met name in op vier thema’s, namelijk

- Transformatie & Transitie

- Organiseren & Mobiliseren

- Vitaliteit & Levendigheid

- Decor van de stad

Om verschillende doelgroepen te bedienen zetten we diverse communicatiekanalen in, waaronder de websites

- Stad.kampen.nl voor bewoners

- www.visitkampen.nl voor (internationale) bezoekers

- www.bedrijveninkampen.nl voor bedrijven

- www.kampenpartners.nl voor bestuurders en betrokkenen

Meer weten over de stichting Kampen Partners? Lees verder op www.kampenpartners.nl of neem contact op via info@kampenpartners.nl!


Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media