Wie zijn wij?

De BOK is de belangenvereniging van de ondernemers in de binnenstad van Kampen. Het bestuur komt op voor de belangen van de ondernemers. De vereniging BOK wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers uit de binnenstad van Kampen die reclamebelasting betalen ten behoeve van het ondernemersfonds in de binnenstad. Tevens schuift een vertegenwoordiger van de markt aan bij de bestuursvergaderingen.

pdfDownload hier het huishoudelijk reglement van het bestuur van de BOK.


Wat doet de BOK?

De BOK werkt nauw samen met de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen aan een economisch aantrekkelijk en vitale binnenstad. Doel van de BOK is om daarin op te komen voor de belangen van de ondernemers en er samen voor te zorgen dat het economisch functioneren van de binnenstad wordt versterkt, er meer bezoekers komen ten gunste van de omzet van ondernemers. Ook kan samenwerking tussen ondernemers, pandeigenaren en gemeente Kampen kennis en krachten bundelen en dit doel concreet handen en voeten geven. 

Maatregelen waarvoor de BOK zich sterk maakt zijn bijvoorbeeld:

 • Het actief meedenken en meedoen aan de strategie voor een vitale binnenstad;
 • Een actieve aanpak van leegstaande panden in de binnenstad, zowel door tijdelijke oplossingen als door gerichte invulling van panden met nieuwe ondernemers; 
 • De BOK neemt actief deel in de organisatie van de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen. Vertegenwoordigers van de BOK zijn betrokken in diverse werkgroepen. Meer informatie hierover is te vinden op www.bedrijveninkampen.nl/binnenstad
 • In de werkgroep evenementen van de Stuurgroep BMK is een tiental ondernemers vertegenwoordigd die het activiteitenprogramma voor de binnenstad voorbereid. Dit activiteitenprogramma wordt mede bekostigd vanuit het ondernemersfonds.
 • Meer sfeer en beleving in de binnenstad, zodat er meer bezoekers komen en daarmee ook de waarde van het onroerend goed een positieve impuls krijgt.
 • Het opkomen voor de belangen van ondernemers richting gemeente als het gaat om openbare zaken als onderhoud, parkeren, nieuwe winkelontwikkelingen, enzovoorts.
 • De BOK wil als vereniging haar leden inspireren en informeren over belangrijke ontwikkelingen in de binnenstad en trends die voor ondernemers van belang zijn. Via nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten wordt dit vormgegeven, zodat ondernemers op de hoogte zijn van kansen en bedreigingen die zich voordoen en hierop kunnen inspelen.

 

Voordelen lidmaatschap

Doordat alle ondernemers in de binnenstad reclamebelasting betalen, is het lidmaatschap voor de BOK gratis. U kunt zich eenvoudig als lid aanmelden door een mailtje te sturen naar het secretariaat.

Met uw lidmaatschap krijgt u o.a.: 

 • Inspraak middels uw stem tijdens onze vergaderingen; 
 • De agenda en de acties die wij uitvoeren, in samenwerking met gemeente, Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (BMK) en de diverse werkgroepen;
 • Beleidsdocumenten betreffende de binnenstad;
 • Blijk van draagvlak vanuit ondernemers;
 • Voorlichtings- en inspiratiebijeenkomsten over actuele onderwerpen.


Hoe kunt u lid worden?

U kunt eenvoudig lid worden van de BOK door zich hiervoor schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de vereniging via: info@bok-online.nl 

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media