We doen maar wat!

De coronaregels zijn weer verruimd

We doen maar wat!


De coronaregels zijn weer verruimd,
zoals je ook kunt zien in dit enorm verhelderende filmpje:Een Kampen Partners Koffiemomentje zit er voorlopig nog niet in, dus daarom is het goed elkaar digitaal bij te praten. www.visitkampen.nl wordt bij de start van het toeristisch seizoen officieel gelanceerd. Zie jij nog vautjes op de site, heb je nog aanvullingen of suggesties? Geef ze door aan Roeland Tameling! De kerstdagen vielen door corona in het water, maar we gaan in het weekend van 1 tot en met 3 april in de herkansing. Dus: 1 april Kerst in Kampen. Echt waar! Doe je mee met jouw kerstmenu, kerstversiering, Santa Run of andere bijpassende actie? Dan maken we er samen een groot spektakel van waarvoor we nationale aandacht gaan krijgen. Bel Roeland voor meer informatie en overleg: 06-17453490. Binnenkort hebben we weer overleg met Europarcs over het bungalowpark dat bij Kampen wordt geopend. Wil je daar bij zijn of heb je punten die we mee kunnen nemen in dat gesprek? Mail Roeland via r.tameling@kampenpartners.nl De wintereditie van het Toeristisch Magazine Kampen is nog maar net uit, maar de voorbereidingen voor de voorjaarseditie zijn al in volle gang. Neem contact op met Johan van der Kolk van Brugmedia voor de mogelijkheden. We hebben eind vorig jaar brochures voor cruisemaatschappijen geproduceerd. Zie je samenwerkingskansen? Mail dan Harry van Dijk via info@cruiseportkampen.nl ! Mocht je interesse hebben: ons jaarverslag 2021 en ons jaarplan 2022 staan voor je klaar als downloads op onze site. Veel leesplezier!
Houd ondertussen de ontwikkelingen rond het Hanzejaar 2023 in de gaten.

Heb je zelf ook interessante updates om te delen met elkaar?
Stuur dan een mailtje of reageer via ons contactformulier.
Dan zijn we weer op de hoogte van jullie actualiteiten!

Lees verder!

Ondernemers maken Kampen nog beter toegankelijk!

Kampen Partners werkt samen met MKB Toegankelijk

In januari start Kampen Partners en de BOK (Binnenstads Ondernemers Kampen) met gratis toegankelijkheidsscans bij 20 winkeliers en horeca ondernemers. Dat levert concrete adviezen aan de ondernemers op. Voor de uitvoering van de bijbehorende verbeteracties komen financiële bijdragen beschikbaar dankzij steun van de Stadsbeweging (Provincie Overijssel).   MKB Toegankelijk De binnenstad van Kampen wordt volgend jaar getoetst op toegankelijkheid. Winkeliers en horecaondernemers die zich aanmelden via mkbtoegankelijk@ongehinderd.nl ontvangen een persoonlijk advies van een toegankelijkheidsinspecteur. Daarmee kunnen ze een erkend basisniveau van toegankelijkheid behalen. Deze campagne is onderdeel van een nationaal project ‘MKB Toegankelijk’. Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven. Dit overzicht is terug te vinden op http://www.mkbtoegankelijkeroute.nl/. “Want iedereen moet kunnen meedoen en ongehinderd een dagje eropuit kunnen!”, aldus binnenstadsmanager Leo Hoksbergen. Quick fix Met kleine aanpassingen aan een bedrijfspand of de aanwezige voorzieningen, kunnen grote stappen gezet worden in het toegankelijk maken van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan: een drempelhulp voor de deur, bestickering van ramen en deuren of het verbreden van gangpaden. En voor aanpassingen die een grotere investering vragen, zet citymarketingorganisatie Kampen Partners een fonds op waar de deelnemende binnenstadsondernemers een beroep op kunnen doen. Toegankelijkheid van bedrijven wordt steeds belangrijker Het hebben van een toegankelijke winkel of horecagelegenheid wordt ook door de vergrijzing in Nederland steeds belangrijker. Bovendien wil Kampen de ‘hartelijkste Hanzestad ter wereld’ worden. Daarom is de hulp van MKB Toegankelijk ingezet. Want ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. In de woorden van Leo Hoksbergen: “Mensen die slechtziend, doof of rolstoel gebonden zijn willen, net als alle andere mensen, zo zelfstandig mogelijk kunnen winkelen of hun boodschappen kunnen doen. Ondernemers staan hier niet altijd bij stil. De ruimte in een pand is vaak beperkt, tegelijkertijd willen ondernemers logischerwijs wel alle producten aanprijzen. Het resultaat: een winkel wordt een hindernisbaan en met name voor mensen met een beperking letterlijk een drempel om naar binnen te gaan. MKB Toegankelijk activeert en stimuleert ondernemers om zelf aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van hun eigen bedrijf.”...
Lees verder!

Binnenstadsmanager Leo Hoksbergen heeft hierover een bericht gestuurd naar de ondernemers

Bijzondere bezorgers voor binnenstad Kampen

De binnenstadsondernemers van Kampen krijgen kraampjes voor afhaalbestellingen. Daarnaast hebben meerdere vrijwilligers zich spontaan aangemeld om bestellingen te bezorgen voor iedereen die niet zelf spullen kunnen ophalen. De vrijwilligers zetten zich normaal gesproken in om gasten in de stad ontvangen, maar gaan er nu zelf op uit. Binnenstadsmanager Leo Hoksbergen heeft hierover een bericht gestuurd naar de ondernemers met de volgende tekst: “Afgelopen weekend ontvingen we helaas weer het moeilijke bericht dat alle niet-essentiële winkels en de horeca weer moesten sluiten. Opnieuw een harde klap voor velen van jullie! Toch willen we niet bij de pakken neerzitten, want samen blijven we sterk! Het kopen in een winkel of horecazaak is niet meer toegestaan, maar het bezorgen en afhalen gelukkig nog wel. Dit willen we via de diverse media weer actief gaan promoten, o.a. via www.bezorgeninkampen.nl. Om jullie daarin nog meer te ondersteunen gaan we ook bij alle niet-essentiële winkels die dit willen een kraampje voor de deur neerzetten. Deze kraam kunnen jullie dan als afhaalpunt gebruiken voor bestellingen die worden gedaan. De gemeente is bereid hieraan mee te werken, maar geeft wel een aantal strikte voorwaarden mee. (…) Niet elke klant is in de gelegenheid om bestellingen te komen afhalen. Daarvoor hebben we contact gelegd met de organisatie van Tourist Info Kampen. Een groep vrijwilligers heeft zich aangeboden te helpen bij het bezorgen van bestellingen van de binnenstadondernemers. Fantastisch hoe ze ons hierin willen helpen! Graag maken we van dit aanbod gebruik.(…) Hopelijk worden jullie hiermee een beetje geholpen in deze moeilijke tijd. Veel succes de komende tijd. Ook wensen we jullie fijne kerstdagen! Met vriendelijke groet, Leo Hoksbergen, binnenstadmanager Michiel de Groot, voorzitter BOK”....
Lees verder!
Gemeente Kampen

Nieuwe maatregelen

Ondersteuning Corona maatregelen gemeente Kampen

Beste  ondernemer, horeca ondernemer of binnenstadondernemer in Kampen, Hoewel we een tijd lang dachten nu eindelijk richting een einde van de corona-crisis en bijbehorende maatregelen te gaan, zijn we deze week toch weer geconfronteerd met “oude en nieuwe” Corona- maatregelen. Voor ons, en misschien ook voor jullie, voelt het een beetje als:  “Ga terug naar Start”…In tegenstelling tot de laatste maanden, raken de maatregelen nu bijna alle sectoren en niet meer vooral de horeca en de culturele sector.Met deze mail willen we de ondernemers in Kampen informeren over deze maatregelen. In de bijlage vindt u een overzicht van de meest recente maatregelen.We kunnen ons ook voorstellen dat er nog vragen of onduidelijkheden zijn. Schroom niet dan met ons contact op te nemen! Tegelijkertijd willen we jullie aanmoedigen en stimuleren om de maatregelen serieus te nemen, op te volgend en als onderdeel van de  bedrijfsvoering in te voeren. Het is niet alleen een individuele maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons eraan te houden. Als we ons er allemaal aan houden zijn we solidair met elkaar en werken we samen aan het voorkomen van eventueel ingrijpender maatregelen.Niemand wil weer terug naar de situatie van begin dit jaar! Waar nodig zijn we als gemeente bereid om te helpen en te ondersteunen om het naleven van de maatregelen in de praktijk mogelijk te maken of te optimaliseren. Uiteraard binnen de ( wettelijke) regels die hiervoor gelden.Misschien heeft u hiervoor ideeën of suggesties, dan horen we deze graag! Op deze manier hebben we de horeca al kunnen helpen met polsbandjes tijdens de bandjes-avond, is er een Testen voor Toegang locatie in Kampen gestart en onderzoekt  de werkgroep “Gastvrijheid in de binnenstad” op welke manier gemeente, toezichthouders en handhavers ondernemers op een gastvrije manier kunnen ondersteunen. Ook zetten zij zich met de  toezicht-studenten in, om bezoekers te helpen zich op  de Oudestraat en omgeving  weer aan te passen aan de nieuwe regels. Tenslotte willen we ook eerlijk zijn: We zullen de naleving van de maatregelen monitoren en in geval van excessen of het moedwillig niet naleven ervan,  handhavend moeten optreden. Maar laten we er met elkaar voor zorgen dat het zover niet komt! Want jullie weten: Alleen samen….! Hebben jullie vragen, ideeën of suggesties  dan nodigen we jullie van harte uit te reageren!  Bijvoorbeeld naar de eigen ondernemersvereniging; vanuit de binnenstad mag je reageren naar de binnenstadmanager Leo Hoksbergen l.hoksbergen@kampenpartners.nl. Jullie kunnen ook reageren door gebruik te maken van het algemene telefoonnr. van de gemeente Kampen 14038  of naar het Anderhalvemeter Adviesteam via  anderhalvemeter@kampen.nl. Wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid toe en vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  Corona-maatregelen Namens het Anderhalvemeter-adviesteamGemeente Kampen...
Lees verder!

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media