Onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Kampen doet onderzoek naar ondernemersklimaat

Onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat met als eretitel ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit predicaat is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook de gemeente Kampen vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen.

Het onderzoek wordt verricht door onderzoeksbureau Lexnova. Via de link www.kampen.nl/mkbvriendelijk kunnen ondernemers de enquête invullen, dit kan tot 23 november.
Wethouder voor Economie, Geert Meijering: “In de enquête gaat het om thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke lasten voor ondernemers. Daarnaast wordt gemeten hoe onze ondernemers de dienstverlening in de coronacrisis ervaren. We willen op deze manier meer inzicht krijgen in hoe wij maximale ondersteuning aan ondernemers kunnen bieden. Het is daarnaast natuurlijk een uitdaging om mee te dingen om MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden.”
MKB-Nederland wil met de onderzoeksresultaten het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen versterken dan wel creëren.
Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle: “Vaak zijn ondernemers en medewerkers van gemeenten van een andere bloedgroep, terwijl er wel degelijk een gezamenlijk belang wordt gevoeld. Een gunstig ondernemersklimaat bevordert de brede welvaart in de gemeente. Meer bedrijvigheid is goed voor de economie en bevordert prettig wonen en leven in een gemeente. De ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap met positief effect op de lokale gemeenschap en de regio.”
Economie – met accenten op het versterken van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf is een van de regionale opgaven van Regio Zwolle. Geert Meijering vervolgt: “Als deelnemende gemeente van Regio Zwolle pakken we waar mogelijk is economische thema’s samen op. Het versterken van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf zijn mooie voorbeelden. Het tweejaarlijkse onderzoek naar het ondernemersklimaat per gemeente is dan ook een waardevol instrument om lokaal en regionaal inzichten te verkrijgen. Voor een sterke economische topregio waar ook onze gemeente onderdeel van is.”
Lees verder!

Wintercampagne Kampen Partners

Binnenstadondernemers: “Samen de schouders eronder!”

Onder dit motto start binnenkort de wintercampagne van Kampen Partners. Onderdeel van de campagne is het blijven investeren in de sfeer in de binnenstad, door onder andere de aankleding van de binnenstad te verbeteren, maar ook met een winterprijzenactie. Wethouder Geert Meijering is enthousiast: “Als gemeente Kampen werken we hier graag aan mee. Zeker nu de maatregelen rondom Corona flink zijn aangescherpt proberen we samen onze ondernemers in de aanloop naar de feestdagen zo goed mogelijk te ondersteunen door de binnenstad veilig, maar ook gezellig te houden.” Binnenstadmanager Leo Hoksbergen: “In de afgelopen week hebben we de sfeerverlichting weer in de binnenstad opgehangen. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen evenementen georganiseerd mogen worden, worden er ook extra sfeermaatregelen in de binnenstad genomen: zo is het plan om de winkelstraten extra aan te kleden met kerstbomen en gaan we verschillende creatieve ‘feel good acties’ op poten zetten.” Vanuit de werkgroep evenementen van het ondernemersfonds in de binnenstad wordt in de periode vanaf 10 november tot aan de kerstdagen in samenwerking met Brugmedia een winterprijzenactie georganiseerd. Het winkelend publiek kan dan mooie prijzen winnen die door de ondernemers ter beschikking worden gesteld. Wethouder Geert Meijering: “Daarnaast zijn we als gemeente samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren volop bezig met de uitvoering van het stadsarrangement dat we met de provincie Overijssel hebben afgesloten. Doel van het arrangement is om gezamenlijk een flinke impuls aan onze binnenstad te geven om deze vitaal en toekomstbestendig te houden.” Een van de onderdelen uit het stadsarrangement is het verbeteren van het decor van de stad. Hiermee wordt ingezet op het verbeteren van de verblijfskwaliteit en daarmee ook de sfeer in de binnenstad door vergroening en goede duurzame verlichting. “Goede en duurzame sfeerverlichting draag bij aan een gezellige sfeer. De beleving en de uitstraling ervan maakt onze binnenstad direct veel gezelliger. De ondernemers hebben geïnvesteerd in duurzame en energiezuinige sfeerverlichting. Vanuit het stadsarrangement hebben we een bijdrage hieraan geleverd door bij de entrees drie eyecatchers in de vorm van de Kamper Kogge te plaatsen. Daarmee geven we bezoekers van de binnenstad een extra welkom in onze hartelijke Hanzestad aan het water.”, aldus wethouder Meijering. Op 10 november start de campagne en duurt tot het einde van het jaar. De campagne is ook terug te vinden op www.visitkampen.nl....
Lees verder!

Dit zijn de coronaregels in de nieuwe 'gedeeltelijke lockdown’

Nieuwe coronamaatregelen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft afgelopen week besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doet het kabinet door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Meer dan het kabinet zou willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Voorspelbaarheid Wat het kabinet wil is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterkt het kabinet het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen ze snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait. Vervolg De landelijke maatregelen gelden sinds woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden. Lees meer op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen...
Lees verder!

Dag van de leraar & pedagogisch medewerker

IRIS Onderwijs & Opvang bedankt medewerkers met Kampen Kadobon

IRIS Onderwijs & Opvang uit Kampen verraste maandag 5 oktober - de Dag van de Leraar - haar onderwijsmedewerkers met een Kampen Kadobon. Als dank voor hun inzet en tegelijkertijd om de stadseconomie te steunen.   Tijdens de Dag van de Leraar staan mensen wereldwijd stil bij het belang van onderwijs. In Nederland valt deze dag altijd in de Nationale Onderwijsweek. Het is een dag waarop leerkrachten in het zonnetje worden gezet. Traditioneel geeft IRIS dan een attentie aan juffen, meesters en ondersteunend onderwijspersoneel. Dit als extra blijk van waardering voor hun inzet. Dag van de Pedagogisch Medewerker Ook op de Dag van de Pedagogisch Medewerker, dit jaar op 17 september, werden Kampen Kadobonnen uitgedeeld. Toen aan de medewerkers van IRIS Opvang. Samen met collega Muriël Schrijver ging Suzan de With, manager IRIS Opvang, die dag vroeg op pad om alle vijftig opvangmedewerkers een Kampen Kadobon te overhandigen. De With: ‘Een ouder schoot mij even aan en vertelde dat we echt toppers hebben rondlopen op onze locaties. Ik vond het mooi dat ze dat zei, want dat is precies de boodschap van de attentie die we uitdeelden.’ Lokale economie Door medewerkers de Kampen Kadobonnen te geven, steunt IRIS Onderwijs & Opvang de lokale economie. Zeker in deze tijden van corona wil de organisatie voor onderwijs en opvang de lokale middenstand een hart onder de riem steken.Wil je ook ook je medewerkers verrassen met een Kampen Kadobon? Kijk voor meer informatie op www.kampenkado.nl...
Lees verder!

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media